Hakkımızda

Koleksiyon Türk Dil Kurumuna göre, Fransızcadaki “collection” kelimesinden türetilmiştir. Öğrenme, yarar sağlama veya zevk alma amacı ile bir araya getirilmiş ve özeliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem anlamına gelmektedir. Koleksiyoncu ise koleksiyon yapmaya meraklı kimse derlemeci demektir.

Koleksiyon yapacak kişinin en önemli özelliklerinden birisi araştırmacı ve meraklı olmasıdır. Çünkü koleksiyon işi araştırmaya dayanır. Koleksiyonu yaptığınız ürünlerin özellikleri, nereden bulabileceğiniz, hangi kriterlere göre ayıracağınız… Kısacası birçok konu araştırma ve merakı gerektirir.

Koleksiyonculuk bir anlamda “Emanetçilik”tir. Bir dönem topladığı nesneleri kendisinden sonraki kuşaklara aktarabilmektir. Türkiye’de koleksiyonculuğun daha emekleme aşamasında dolayı koleksiyonculukta ikinci faz olan süreli sergiler, müzecilik gibi aşamalara çok fazla  geçilememiştir. Rahmi Koç müzesi, Arkas Sanat Merkezi, Oyuncak Müzeleri gibi örnekler ülkemizde çoğalmaya başlamıştır. Ama dünya ortalamasının maalesef çok altındadır.

 

CER müzayedenin adının çıkış noktası;

1894 yılında Almanlar tarafından Anadolu-Bağdat Demiryolu ile ilgili olarak buharlı lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını karşılamak üzere Eskişehir’de Anadolu-Osmanlı Kumpanyası adı verilen küçük bir atölye kurulmuştur. Bu atölyenin 1922 tarihinde Eskişehir Cer Atölyesi adını almıştır. Bu atölyelerden Devrim arabaları dahil yurdumuzu çok tesis, eserler ve bilgiler kazandıran ustalar çıkarmıştır.Bir okul olmuştur.

CER müzayedenin amacı aynı CER atölyelerinde olduğu gibi konusunda uzman bir  usta olan koleksiyoncuları bir araya getirmek bilgi ve nesne alışverişinde bulundurmak ülkemizin zaten kıt olan ürünlerini hurdalıktan, tavan arasından kurtarıp onları geleceğimiz olana çocuklara ulaştırabilmektir. Koleksiyonculuğun ilk evresi olan istifçilik, toplayıcılık aşmasından diğer aşamalar geçmesini sağlamak için seminer, sergi atölye aktiviteleri ve müzayedeler yapmak, ilk aşamalarda toplanan koleksiyon dışı ve/veya fazla nesneleri birbirleri  paylaşabilecek ortak bir platform  hazırlamaktır. Yeni koleksiyonerler kazanılmasını sağlamaktır.

Bilgi paylaştıkça insanlar gelişir, Koleksiyonda aynı şekilde paylaştıkça ve sergiledikçe gelişir.

Ankara ve İzmir'deki bu aşamada küçük olan Cer Atölyelerimiz tüm koleksiyoner, istifçi ve toplayıcılara bu konuda gönül vermiş  tüm arkadaşlara  açıktır.