Müzayede Kuralları

CER MÜZAYEDE Katılım Koşulları;

 www.cermuzayede.com adresinde düzenlediğimiz müzayedelere katılacak olan alıcılar, aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

 1. Online müzayedelere katılabilmek için, www.cermuzayede.com adresinden üye kaydı yapılarak, üye numarası alınması zorunludur
 2. Firmamız, satıcılar ile alıcılar arasında bir kurumdur. Online müzayede satışında verdiği bu hizmetten dolayı satış anında komisyon almaya hak kazanır.
 3. Alıcılardan aldıkları mal tutarlarına ilave olarak %15 komisyon + %18 (bazı ürünlerde oran değişebilir) KDV bedeli alınacaktır
 4. Online ve/veya basılı Katalogda bulunan lotlar ile ilgili açıklamalar lotun gerçek durumunu geniş kapsamlı yansıtamayabileceği için, müzayedeye katılacakların eserleri müzayede öncesi görmesini tavsiye ederiz. İstenilirse detaylı fotoğraflar e-posta ile gönderilebilir. Katalogda ve/veya e-posta bulunan fotoğraf görüntü ve açıklamalar tamamen rehberlik maiyetindedir. Tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve borçlar kanunun 198. maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder
 5. Online müzayedemizde fiyat artırımı ‘Teklif ver’ butonuna yapılır. Alıcı bu teklif ile bağlıdır. Söz konusu eser müzayede bitiş tarihi itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir.
 6. İnternet sitesinde yapılan müzayedede verilen en yüksek teklif ekranda yer alacaktır. Müzayede katılımcıları verdikleri teklifler şirketimizce şifrelenip güvenlik altına alınacaktır.
 7. Online müzayedede sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır
 8.  Online müzayedede satılan eserler sadece Türkiye adreslerine teslim edilir
 9. Satın alınan tüm eserler için fatura tanzim edilecektir. Firmamız tarafından fatura kesilmesi şirketimizin satıcı olduğunu göstermez. Firmamız satıcı değil satıma aracılık eden kurumdur Satın alınan eserlerin toplam bedeli müzayede gününden itibaren BIR HAFTA içinde pesin olarak (nakit, kredi kartı veya Banka Havale/EFT) alınır. Alıcı, satıs bedelinin tamamına ek olarak %15 komisyon (ve komisyonun KDV’si) öder. Alınan lotlar ödeme gerçekleşmeden teslim edilmez. Satın alınan eserin bedeli tam ödenmediği takdirde CER Müzayede dilerse satış akdinin feshe ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faizi ile, fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %5 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir.
 10. CER Müzayede, hal ve tavrını şüpheli gördüğü şahısları herhangi bir mazeret göstermeksizin müzayedeye ve/veya üye olarak kabul etmeme yetkisine sahiptir.
 11. Cer Müzayede, koyduğu eseri geri çekme, başka eserlerle birlikte satma, birbirinden ayırma veya satısı reddetme, yetkisine sahiptir.
 12. Online müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin dışında elden çıkmış olması durumlarında, Ankara Antikacılık satıcı olmamasından dolayı, hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.
 13. Firmamız hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı borçlar kanunu 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz
 14. Online müzayede katılım şifresi kişiye özeldir. Üyelik sahibi kişi dışında başkaları tarafından kullanılması yasaktır.
 15. 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine firmamızın ‘in rücu hakkı saklıdır.
 16. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 17.  Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Online katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf, Firmamızın yazılı izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
 18. Eser fiyatlarına göre artış miktarları:
Fiyat Aralığı (TL) Artış (TL)
50-99 5
100-199 10
200-499 25
500-999 50
1.000-1.999 100
2.000-4.999 250
5.000-9.999 500
10.000-19.999 1.000
20.000-49.999 2.500
50.000 ve üstü 5.000